Anunț privind radierea gospodăriilor țărănești (de fermier) care cad sub incidența Legii 51/2022