ANUNȚUL PUBLIC Privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate